Behandeling

Een succesvolle revalidatie lukt alleen met een grondige analyse van het letsel en een individueel aangepast revalidatieprogramma. Op die manier worden niet alleen de symptomen behandeld, maar worden de onderliggende oorzaken aangepakt. Bovendien krijgt u duidelijke informatie over de aard van het letsel en de termijn van genezing.

Elke letsel is verschillend en iedere patiënt heeft een andere behandeling nodig. Het doel van de behandelingen bestaat uit:

  • Weefsel optimaal herstellen
  • Normale beweeglijkheid en kracht herwinnen
  • Functionaliteit herwinnen


Het doel van onze praktijk is om naast een algemene revalidatie zo gespecialiseerd mogelijk te werken. Iedere therapeut heeft zijn specialisatie en vervolmaakt zich hier regelmatig in. Bij het eerste contact zullen we u vragen voor welke problematiek u komt, zodat u bij de juiste persoon terecht komt. Op die manier krijgt u de meest gespecialiseerde zorg.

We vermelden enkele letsels op onze website, maar u kan bij ons terecht voor bijna elk type letsel. Maak een afspraak bij Medihand voor een analyse.

Hand- en polsletsels

Hand- en polsletsels

De hand en pols vormen een uiterst complex geheel van gewrichten, spieren en zenuwen. Deze letsels zijn vaak van complexe aard en vragen een gespecialiseerde aanpak. Voornamelijk na peeshechtingen is het van belang de juiste belastingen op het juiste moment toe te dienen. Een zeer specifieke en voorzichtige aanpak is hier vereist.

1. Carpal Tunnel Syndroom

Een carpaal tunnel syndroom wordt veroorzaakt door een verdrukking van een zenuw die doorheen een tunnel in de handwortel loopt, de zogenaamde “carpal tunnel”. De verdrukking van de zenuw ontstaat meestal bij vrouwen van middelbare leeftijd of bij beroepen met herhaalde bewegingen, maar ook na een polsbreuk of een zwangerschap.

De symptomen van het carpal tunnel syndroom zijn pijn, tintelingen tot zelfs gevoelloosheid in de duim, wijsvinger en middenvinger. Initieel treden deze klachten voornamelijk ’s nachts op of na een tijdje fietsen, waarbij het schudden van de hand verbetering geeft. Progressief ontstaat er een gevoelsverlies in de vingers wat moeilijkheden meebrengt bij het oprapen van kleine voorwerpen of fijne handaktiviteiten. Na langere tijd neemt de spiermassa in de duim af.

Medihand

2. Springvinger

Een springvinger of “trigger finger” is een vinger die tijdens het buigen klikt en tijdens het strekken met een volgende klik weer rechtkomt. Dit wordt veroorzaakt door een knobbeltje op de buigpees van de vinger. Dit knobbeltje blijft hangen achter één van de bandjes die over deze pees ligt. Soms blokkeert de vinger en kan je hem enkel recht krijgen door met de andere hand de vinger recht te trekken.

Medihand

3. De Quervain Tendinitis

Dit is een ontsteking van 2 pezen die lopen in de “De Quervain loge”, aan de basis van de duim en de pols. In het beginstadium is de pijn vooral aanwezig tijdens en na inspanningen, later kan er een constante pijn ontstaan. Er zijn meestal geen tintelingen of bewegingsbeperkingen. 

Medihand

4. Ziekte Van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij knobbeltjes en strengen ontstaan in de handpalmen en de vingers. Het zijn vooral de pink en de ringvinger die het meest getroffen worden. In het begin gaat men weinig tot geen hinder ondervinden van deze contractuur, maar in een later stadium gaat men beperkt worden in het gebruik van de hand waarbij vooral het strekken moeilijker wordt. De ziekte van Dupuytren begint heel onschuldig, zonder pijn en zonder ontstekingsverschijnselen en komt vaak bilateraal voor. Het probleem start meestal na de leeftijd van 40 jaar, komt vaak familiaal voor en met ziet het vaker bij mannen.

Medihand

5. Scapholunaire Ligament Scheur

Een ligamentaire scheur is een partieel of een volledig letsel van de banden, die de botstukken in het polsgewricht bij elkaar houden. Dit letsel ontstaat vaak bij sportieve, actieve personen, die verkeerd op de pols terechtkomen, maar kan ook veroorzaakt worden door een chronische overbelasting van de pols. Dit kan gepaard gaan met pijn, zwelling en functieverlies. Het polsgewricht wordt instabiel en na lange tijd kan er artrose van het polsgewricht optreden. Het is mogelijk dat na enkele weken de pijn verdwijnt en dat later de problemen van pijn en/of bewegingsbeperking weer opduiken.

Medihand
Elleboog

Elleboog

1. Tenniselleboog

Een tenniselleboog of een epicondylitis lateralis is een ontsteking van de aanhechting van de pezen aan de buitenzijde van het ellebooggewricht. De aandoening is het meest voorkomende overbelastingsletsel van de elleboog en ontstaat door herhaaldelijk dezelfde handelingen uit te voeren, beroepsmatig of niet-beroepsmatig. De pijn kan aanwezig zijn bij activiteit of in rust of zelfs ’s nachts. Het doel van de behandeling is de oorzaak van de pijn wegnemen, het weefsel optimaal te herstellen en de spanning in de onderarmmusculatuur normaliseren. Bijkomend geven we advies hoe bepaalde bewegingen beter kunnen uitgevoerd worden.

Medihand

2. Golfers elleboog

Een golferselleboog is een chronische ontsteking aan de aanhechting van de pezen aan de binnenzijde van de elleboog, vandaar de naam “epicondyltis medialis”. Het wordt veroorzaakt door een langdurige irritatie of overbelasting van deze spiergroep. Er is pijn bij aktiviteit, in rust of zelfs s’nachts. De aandoening ontstaat bij patiënten die herhaaldelijk dezelfde handelingen beroepsmatig of niet-beroepsmatig uitvoeren. Soms is er ook irritatie van de naburige zenuw (n. ulnaris). Men heeft dan tintelingen in de pink en ringvinger. Niet alleen golfers kunnen last hebben van een golferselleboog. Het komt ook voor bij speerwerpen, tennissen en honkballen. Het doel van de behandeling is de oorzaak van de pijn wegnemen, het weefsel optimaal te herstellen en de spanning in de onderarmmusculatuur normaliseren. Bijkomend geven we advies hoe bepaalde bewegingen beter kunnen uitgevoerd worden.

Medihand
Schouder

Schouder

1. Frozen Shoulder

Een frozen shoulder is een verstijving van het schoudergewricht. Door verschrompeling van het gewrichtskapsel wordt het onmogelijk de arm omhoog, achter het hoofd of achter de rug te brengen, zelfs niet met hulp. We spreken van een “bevroren schouder”. Patiënten klagen ook van nachtelijke pijn. Door de pijn gaat men de schouder stil houden en minder bewegen. We zien vaak een verkrampte houding met ook abnormaal aanspannen van schouderblad-, nek- en rugspieren.

In een eerste fase zal er gewerkt worden op het herwinnen van de beweeglijkheid van de schouder.

In een latere fase gaan we verder met intensieve stretchoefeningen en afhankelijk hoe snel de revalidatie evolueert, schakelen we over op krachtoefeningen en functionele training.

Medihand

2. Impingement

Wanneer de pezen van de schouder chronisch ingeklemd geraken tussen het dak van de schouder en de bovenarm, spreekt men van een impingement syndroom van de schouder. Dit veroorzaakt pijn in de bovenarm met een typisch pijnpatroon. Er is pijn bij beweging boven schouderhoogte en soms in rust of s’nachts.

Bij de behandeling starten we met stabilisatietraining en het hertrainen van de schoudermusculatuur. Verder wordt er gewerkt op het herwinnen van de beweeglijkheid van de schouder, krachtoefeningen en houdingscorrectie.

Medihand

3. Rotator Cuff Scheur

De rotator cuff is het geheel van pezen rond de schouder. Zij zorgen voor de beweging van de schouder in verschillende richtingen en stabiliseren de kop van het gewricht op zijn kleine kom. Een scheur van een of meerdere van deze pezen onstaat door een trauma (bijvoorbeeld een val) bij jongere patiënten en door leeftijdsgebonden verzwakking(degeneratie) bij oudere patiënten.

De symptomen zijn pijn bij bepaalde bewegingen, pijn in rust of nachtelijke pijn. Er is ook een duidelijke krachtsvermindering eventueel met bewegingsbeperking.

Kinesitherapie kan zowel de pijn als de kracht verbeteren. Andere spieren van de rotator cuff kunnen de functie van de gescheurde spier overnemen. Ook het aanpassen van de activiteiten kan beterschap geven.

Bij acute rotatorcuff scheuren of als conservatieve behandelingen niet of onvoldoende helpen, zal er geopteerd worden voor een operatief rotatorcuff herstel.

Medihand
Manuele therapie

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsapparaat. m.a.w. de wervelvelkolom en de gewrichten van de armen en benen. Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed functioneren. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn. Daarnaast krijgt de patiënt een oefenprogramma mee naar huis, met als doel de belastbaarheid van het lichaam te verhogen en de houding te corrigeren.

Medihand
Perinatale kinesitherapie

De perinatale kinesitherapie, voor en na de bevalling

Perinatale kinesitherapie bestaat uit een prenataal deel (voor de bevalling) en een postnataal deel (na de bevalling). Bij de prenatale voorbereiding wordt er gestart met zwangerschapsoefeningen. Er wordt advies gegeven omtrent de veranderingen die in het lichaam ontstaan en er worden oefeningen gegeven om ongemakken die gepaard gaan met de zwangerschap op te vangen. Wanneer de vrouw last heeft van bekkeninstabiliteit, lage rugpijn e.d., wordt er stabilisatietraining gegeven in combinatie met manuele therapie. Op die manier krijgen we de pijnklachten onder controle tijdens de zwangerschap. Bij bekkeninstabiliteit bevindt de pijn zich rondom het bekken, maar kan ook uitstralen naar lager of hoger. Vervelend is dat de pijn vaak wisselt van plaats en van sterkte, waardoor de patient in de war raakt en onzeker wordt.

Tijdens de bevalling worden de spieren hard uitgerekt, hetgeen wel eens kan leiden tot urineverlies (incontinentie). Dit kan verholpen worden door het reeds prenataal oefenen van de bekkenbodemspieren zodat deze oefeningen postnataal ook beter lukken. Het laatste deel van de prenatale kinesitherapie bestaat uit de baringslessen. Hierin wordt aan de vrouw en haar partner uitgelegd hoe de baring verloopt, krijgen ze tips om de weeën op te vangen en wordt het persen ingeoefend. Des te beter beide partners voorbereid zijn op deze gebeurtenis, des te meer ontspannen en rustig alles zal verlopen.

Postnataal is het belangrijk dat de bekkenbodemspieren weer geoefend worden, teneinde incontinentie te voorkomen. Bijkomend worden er oefeningen gegeven voor de bil – en buikspieren. Dit wordt niet alleen gedaan vanuit esthetisch standpunt, maar voornamelijk omdat deze spieren een stabiliserende functie hebben voor de lage rug.

Bekkenbodemreëducatie

Bekkenbodemreëducatie

Bekkenbodemreëducatie is een vorm van oefentherapie die gericht is op het behandelen van klachten in de bekkenbodemmusculatuur. Iedereen kan klachten krijgen door het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen. Door middel van specifieke oefeningen en adviezen kunnen deze klachten vaak verminderen of voorkomen worden. Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, een niet te onderdrukken drang om te plassen, urineverlies na (prostaat)operaties, ongewild verlies van stoelgang, verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen, bedplassen, wederkerende urineweginfecties zijn veel voorkomende klachten.

Rug

Rug

1. Discushernia

Een hernia is een scheur in de kraakbeenring van de tussenwervelschijf, waardoor de gelei-achtige kern uitloopt met druk op de zenuwwortel en het ruggemerg. Uitstralingspijn in de benen of in de armen kan optreden. Niet iedere patiënt met een discus hernia dient geopereerd te worden. Het merendeel van de discus hernia’s herstellen dankzij conservatieve behandelingen.

De revalidatie bestaat voornamelijk uit oefeningen die de buikspieren en de rugspieren verstevigen met een blijvend resultaat. We stellen geen gestandaardiseerd oefenprogramma op. De patiënt krijgt advies over de manier van zitten, staan en tillen om zo verantwoord mogelijk te kunnen functioneren.

Medihand
Lymfedrainage

Lymfedrainage

Lymfedrainage bestaat uit het geven van een héél zachte massage. Dit wordt zo zacht gedaan omdat de lymfebanen juist onder de huid liggen. Bij iets harder drukken zouden we die lymfebanen dicht duwen waardoor drainage van het vocht niet mogelijk is. De bewegingen worden herhaald volgens een bepaald vast patroon, steeds in een bepaalde richting, afhankelijk van de plaats van de oedemen en naar de dichtsbijzijnde (werkende) lymfeknopen.

Toepassingsgebieden

– Zwellingen (oedeem) ; bv. lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie, bevalling.
– Kneuzingen, verstuikingen, zwellingen, bloeduitstortingen
– Bloedcirculatiestoornissen
– Ontstekingen (bv. ondersteuning bij reuma)
– Opgezette en/of pijnlijke, vermoeide benen